Is het stagiair of stagiaire?

Stagiair is de sekseneutrale vorm. Die kan zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt worden. Stagiaire is de vrouwelijke vorm.

Wat is een stagiaire?

Een stagiair (vrouwelijke vorm: stagiaire) is iemand die als onderdeel van zijn of haar opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer. Het opdoen van ervaring zelf wordt de stage genoemd. De stagiair krijgt een begeleider en hij/zij moet voor het opleidingsinstituut doorgaans verslagen schrijven.

Wat is het meervoud van stagiair?

Bij de onzijdige vervoeging van het woord vervalt de slot -e ook. De meervoudsvorm voor de mannelijke vorm is stagiairs, voor de vrouwelijke vorm is dit stagiaires. Een advertentie waarin staat: “wij zijn op zoek naar stagiairs” kan dus bedoeld zijn voor zowel mannen als vrouwen.

Is stagiair een functie?

Meestal zijn leerlingen en stagiairs niet in echte dienstbetrekking. Maar als een stagiair een reële beloning krijgt, bijvoorbeeld het minimum(jeugd)loon, is hij wel in echte dienstbetrekking. Fictieve dienstbetrekking: de stagiair is niet werkzaam in een echte dienstbetrekking, maar ontvangt een stagevergoeding.

Hoe spel ik stagiair?

Is iemand die stage loopt een stagiair of een stagiaire? De neutrale term (voor mannen én vrouwen) is stagiair. Als een vrouw bedoeld is, is stagiaire juist.

Heb ik stage gelopen?

De juiste spelling is stage lopen, met een spatie. Hoewel het in de praktijk vaak aan elkaar wordt geschreven, is er geen enkel naslagwerk dat stagelopen als één woord vermeldt. Ook de vervoegde vormen zijn met een spatie. Alle studenten die hier de afgelopen jaren stage liepen, hebben nu een leuke baan.

Wat doe je als stagiaire?

Een stagiair is iemand die een tijdelijk dienstverband aangaat om werkervaring op te doen. In bijna alle gevallen loopt een stagiair stage als onderdeel van zijn opleiding (in veel mbo- en hbo-opleidingen zijn stages verplicht).

Wat verwacht je van een stagiaire?

Je hebt een basiskennis van de functie en sector waar je stage gaat lopen. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. Je spreekt en schrijft goed Engels. Je kan jezelf wegwijs maken in de software van het bedrijf.

Hoe noem je een mannelijke stagiair?

De neutrale term (voor mannen én vrouwen) is stagiair. Als een vrouw bedoeld is, is stagiaire juist. Bijvoorbeeld: We zoeken een stagiair voor de communicatieafdeling.

Waar komt het woord stagiair vandaan?

Het woord stagiaire komt oorspronkelijk uit Frankrijk. In de Franse taal bestaat alleen het woord stagiaire met een -e. Stagiaire is dan zowel mannelijk als vrouwelijk. Letterlijk vertaald uit de Franse taal betekent stagiaire leerjongen of kwekeling.

Wat doet een stagiaire?

Om een stagiair aan te nemen, heeft u een aantal plichten.

  • U zorgt voor voldoende werk dat aansluit op de opleiding van de stagiair.
  • U bent verantwoordelijk voor wat de stagiair onder werktijd doet. Daarom moet u bijvoorbeeld zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.
  • U begeleidt de stagiair intensief.

Wat doe je als stagiair?